Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59407
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Võ Xuân Vinhen_US
dc.contributor.authorLê Thụy Bảo Ngânen_US
dc.date.accessioned2019-09-28T06:17:24Z-
dc.date.available2019-09-28T06:17:24Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008683-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030680~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59407-
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện nhằm: (1) Tìm hiểu về hành vi, thái độ của khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, (2) Xác định các yếu tố ảnh hưởng cũng như mức độ ảnh hưởng đến việc thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng và (3) Từ những tìm hiểu trên đề xuất những quan điểm, giải pháp, kiến nghị nhằm cải thiện, nâng cao thu hút lượng tiền gửi tiết kiệm từ khách hàng cá nhân. Tác giả đã đề xuất mô hình lý thuyết về tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân dựa trên tham khảo các nghiên cứu trước và đưa ra 8 yếu tố tác động: uy tín ngân hàng, sản phẩm tiết kiệm, thuận tiện, nhân viên, khuyến mãi, cơ sở vật chất, quảng bá và yếu tố xã hội được khảo sát từ 100 khách hàng gửi tiết kiệm. Tiếp đến, tác giả đánh giá sơ bộ thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và kiểm định thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA, mô hình nghiên cứu đã giữ lại 7 yếu tố tác động trên và chỉ loại bỏ 1 biến độc lập (uy tín ngân hàng) do không phù hợp với mô hình nghiên cứu. Sau đó tác giả thực hiện tiếp lần lượt kiểm định hệ số tương quan Pearson và mô hình hồi qui tuyến tính và xác định được các yếu tố (1) thuận tiện, (2) sản phẩm tiết kiệm, (3) khuyến mãi, (4) nhân viên có ảnh hưởng đến việc thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân. Đồng thời có sự khác biệt thống kê về thu hút tiền gửi tiết kiệm giữa nghề nghiệp, tuổi tác, thu nhập của khách hàng khi sử dụng phương pháp Independent Sample T-test để kiểm định sự khác biệt. Tóm lại, về mặt thực tiễn nghiên cứu giúp góp một phần đo lường được cảm nhận của khách hàng, sự hài lòng của khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ngân hàng. Từ đó, ngân hàng có thể thực hiện nghiên cứu thị trường và xây dựng các giải pháp để thu hút khách hàng, nâng cao hiệu quả cạnh tranh với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn.en_US
dc.format.medium95 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectTiền gửi ngân hàngen_US
dc.subjectNghiên cứu người tiêu dùngen_US
dc.subjectHài lòng khách hàngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectBank depositsen_US
dc.subjectConsumer researchen_US
dc.subjectCustomer satisfactionen_US
dc.titleCác nhân tố thỏa mãn khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.