Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59426
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trương Quang Thôngen_US
dc.contributor.authorĐoàn Lan Anhen_US
dc.date.accessioned2019-10-22T03:06:46Z-
dc.date.available2019-10-22T03:06:46Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008751-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030722~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59426-
dc.description.abstractHoạt động chủ yếu của các ngân hàng thương mại (NHTM) là huy động vốn và cho vay. Chính vì thế, để gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh các NHTM cần phải quản lý tốt rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. Với mục tiêu hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Vietinbank Cần Thơ, tác giả đi nghiên cứu đề tài “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ”. Luận văn đạt được các kết quả nghiên cứu như sau: (1) hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết liên quan đến rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại các các NTHM; (2) phân tích thực trạng rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietinbank Cần Thơ thông qua phân tích số liệu dư nợ của chi nhánh trong 3 năm 2015 - 2018, từ đó nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay; (3) từ kết quả phân tích thực trạng, luận văn đưa ra những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhận tại Vietinbank Cần Thơ để giúp ngân hàng gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.en_US
dc.format.medium69 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectKhoản vay ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectBank loansen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectCredit risksen_US
dc.titlePhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Cần Thơen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.