Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59433
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Tạ Thị Kiều Anen_US
dc.contributor.authorBùi Trung Kiênen_US
dc.date.accessioned2019-10-22T03:38:24Z-
dc.date.available2019-10-22T03:38:24Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008727-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030717~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59433-
dc.description.abstractNghiên cứu với mục đích giải quyết vấn đề về chất lượng dịch vụ logistics, qua việc đánh giá chất lượng dịch vụ logistics hiện tại, kết hợp với các mục tiêu trong hoạt động kinh doanh của công ty, để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại công ty Cổ Phần Kho Vận SRT. Mô hình nghiên cứu được vận dụng từ mô hình nghiên cứu của tác giả Hồ Thị Quỳnh Giang và cộng sự (2014), trong đánh giá chất lượng dịch vụ logistics, trường hợp các doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Nghiên cứu sử dụng cả phương pháp định tính và phương pháp định lượng, đối tượng nghiên cứu là "Chất lượng dịch vụ logistics tại SRT", đối tượng được khảo sát gồm 141 đáp viên là khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ logistics của SRT. Nghiên cứu đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại công ty Cổ Phần Kho Vận SRT như giải pháp về công nghệ, nâng cao chất lượng nhân sự, nâng cao chất lượng quản lý, bám sát xu hướng thị trường và khung pháp lý ngành. Nghiên cứu tiếp theo nên vận dụng các mô hình khác, lý thuyết nền khác, để xác dịnh đầy đủ hơn các nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ logistics, điển hình như yếu tố về "giá" chưa được đề cập đến trong nghiên cứu này.en_US
dc.format.medium105 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHậu cần kinh doanhen_US
dc.subjectDịch vụ logisticen_US
dc.subjectBusiness logisticsen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại Công ty Cổ phần Kho vận SRT đến năm 2025en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.