Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59443
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Hải Lýen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Kim Cươngen_US
dc.date.accessioned2019-10-22T04:07:46Z-
dc.date.available2019-10-22T04:07:46Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008811-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030810~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59443-
dc.description.abstractLuận văn được thực hiện với mục đích nghiên cứu thực nghiệm tác động của cấu trúc vốn (capital structure) và vốn trí tuệ (intellectual capital) đến thành quả của các doanh nghiệp ngành logistics tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy với các phương pháp ước lượng phù hợp được lựa chọn giữa Pooled OLS, ảnh hưởng cố định, ảnh hưởng ngẫu nhiên cho mẫu dữ liệu gồm 45 công ty logistics niêm yết trên sàn Sàn Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội, giai đoạn 2011-2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy cấu trúc vốn, được biểu hiện bằng các Tỷ lệ tổng nợ trên tổng vốn (DA), Tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng vốn (SDA), Tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng vốn (LDA), có tác động tiêu cực đến Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA). Trong khi đó, vốn trí tuệ, được đo lường bằng Hệ số trí tuệ giá trị gia tăng (VAIC) và các thành tố của nó bao gồm Hiệu quả vốn sử dụng (CEE), Hiệu quả vốn nhân lực (HCE) lại ảnh hưởng tích cực đến ROA. Từ kết quả trên, một số kiến nghị được đưa ra cho các doanh nghiệp logistics nhằm cải thiện thành quả như hạn chế vay nợ, ưu tiên các khoản vay ngắn hạn hơn dài hạn, tăng cường hiệu quả vốn sử dụng và hiệu quả vốn nhân lực.en_US
dc.format.medium109 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.titleTác động của cấu trúc vốn và vốn trí tuệ đến thành quả các doanh nghiệp ngành logistics tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.