Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59449
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Quốc Khanhen_US
dc.contributor.authorLâm Đức Huyen_US
dc.date.accessioned2019-10-22T06:40:06Z-
dc.date.available2019-10-22T06:40:06Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008748-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030724~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59449-
dc.description.abstractViệc lựa chọn chiến lược vốn luân chuyển phù hợp để gia tăng giá trị công ty luôn là câu hỏi của bất kỳ nhà quản trị nào, đặc biệt trong các giai đoạn khác nhau của nền kinh tế. Vì thế luận văn thực hiện kiểm tra mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lời của công ty trong các giai đoạn khác nhau của nền kinh tế, dựa trên dữ liệu từ 125 công ty trên sàn chứng khoản Việt Nam, sử dụng phương pháp hồi quy FEM và REM, đồng thời còn sử dụng mô hình GLS để khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi, mô hình GMM để khắc phục hiện tượng nội sinh. Luận văn tìm thấy tác động của chu kỳ kinh tế lên mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lời được nhấn mạnh trong giai đoạn kinh tế bùng nổ hơn giai đoạn nền kinh tế suy thoái, trong đó có mối quan hệ ngược chiều giữa chu kỳ luân chuyển tiền mặt và khả năng sinh lời của công ty. Cả ba thành phần của chu kỳ luân chuyển tiền mặt cũng có quan hệ ngược chiều với khả năng sinh lời của công ty đồng thời chu kỳ kinh tế có tác động riêng lẻ đến ba thành phần này. Ngoài ra còn có mối quan hệ cùng chiều giữa tỷ lệ nắm giữ tiền mặt với khả năng sinh lời của công ty. Kết quả của luận văn ngụ ý rằng chủ động quản lý vốn luân chuyển là một việc quan trọng, cần có một sự linh hoạt trong việc quản trị vốn luân chuyển trong từng thời kỳ kinh tế khác nhau.en_US
dc.format.medium122 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectVốn luân chuyểnen_US
dc.subjectLợi nhuận doanh nghiệpen_US
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen_US
dc.subjectWorking capitalen_US
dc.subjectCorporate profitsen_US
dc.subjectCorporate financeen_US
dc.titleMối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lời trong các giai đoạn kinh tế khác nhau của các công ty tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.