Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59452
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phùng Đức Namen_US
dc.contributor.authorNguyễn Ngọc Anhen_US
dc.date.accessioned2019-10-22T06:49:37Z-
dc.date.available2019-10-22T06:49:37Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008801-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030779~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59452-
dc.description.abstractMỗi một doanh nghiệp nên có một quy trình hoạch định ngân sách vốn, bất kể đó là một doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp Nhà nước. Đối với các dự án của công trình điện đang được thực hiện tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh việc kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, xây dựng các quy chế nội bộ liên quan đến đầu tư xây dựng, nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý tài chính dự án từ giai đoạn xác định đến giai đoạn thực hiện. Một nghiên cứu được thực hiện đối với dự án điện của Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu về quy trình hoạch định ngân sách vốn tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù quy trình hoạch định ngân sách vốn tại dự án công trình điện của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh có những khác biệt trong từng giai đoạn quy trình nhưng vẫn đảm bảo nguồn vốn của dự án được sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả, hệ thống quản lý tài chính tại các dự án tạo điều kiện trong công tác quản lý và giám sát cho chủ đầu tư và các tổ chức có liên quan, đưa ra các trình tự thủ tục của công tác quản lý các dự án để thực hiện thống nhất tại các dự án. Trong luận án này, tác giả đã hệ thống hóa các vấn đề cơ bản của quá trình lập dự án đầu tư, quá trình hoạch định ngân sách vốn, phân tích các chỉ tiêu kinh tế tài chính và đề xuất một số giải pháp cơ bản hiệu quả để hoàn thiện quy trình hoạch định ngân sách vốn của Tổng công ty, vì đây là dự án cần đầu tư tại Tổng công ty, nên các giải pháp đề xuất là khả thi.en_US
dc.format.medium81 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChi tiêu côngen_US
dc.subjectTài chính côngen_US
dc.subjectPublic financeen_US
dc.subjectPublic expendituresen_US
dc.titleQuy trình hoạch định ngân sách vốn cho dự án công trình điện Trạm biến áp 110kV Tham Lương tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.