Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59456
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trầm Thị Xuân Hươngen_US
dc.contributor.authorTrần Anh Tuấn Longen_US
dc.date.accessioned2019-10-22T07:09:07Z-
dc.date.available2019-10-22T07:09:07Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008725-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030704~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59456-
dc.description.abstractRủi ro hoạt động (RRHĐ) không chỉ gây ra tổn thất về vật chất, uy tín và con người mà còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của VietinBank. RRHĐ là rủi ro do những sai phạm hoặc sự không phù hợp của các quy trình nội bộ, con người và hệ thống, là một trong những rủi ro có mặt hầu hết các ngân hàng thương mại (NHTM), nhưng là rủi ro khó lường nhất. Vì vậy, trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập, đặc biệt là việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào lĩnh vực ngân hàng, các ngân hàng Việt Nam cần phải tăng cường quản trị RRHĐ, bảo đảm sự ổn định và lành mạnh của hệ thống ngân hàng. VietinBank Bến Tre đã thực hiện các biện pháp nhận diện, đo lường, đánh giá, giám sát, kiểm soát, nhằm giảm thiểu RRHĐ phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định quản trị RRHĐ của VietinBank. Vì vậy, quản trị tốt RRHĐ tại Chi nhánh là yêu cầu quan trọng. Xuất phát từ vấn đề trên, tôi chọn đề tài “Quản trị rủi ro hoạt động tại VietinBank Bến Tre” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng RRHĐ và quản trị RRHĐ tại VietinBank Bến Tre, tìm ra các giải pháp quản trị RRHĐ nhằm hạn chế RRHĐ tại VietinBank Bến Tre. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp so sánh, thống kê mô tả, phân tích dữ liệu dựa trên số liệu thu thập được từ báo cáo kiểm soát nội bộ, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Phân tích thực trạng RRHĐ và quản trị RRHĐ tại chi nhánh, những kết quả đạt được, tìm ra nguyên nhân và những hạn chế cần khắc phục. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp quản trị RRHĐ, nhằm giảm thiểu tổn thất do RRHĐ gây ra. Kết quả nghiên cứu đã tìm được những mặt tích cực, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong quản trị RRHĐ tại VietinBank Bến Tre, từ đó tác giả để xuất giải pháp quản trị RRHĐ tại VietinBank Bến Tre nhằm giảm thiểu RRHĐ tại chi nhánh trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium134 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.titleQuản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Bến Treen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.