Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59459
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hằngen_US
dc.date.accessioned2019-10-22T07:13:26Z-
dc.date.available2019-10-22T07:13:26Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008744-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030707~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59459-
dc.description.abstractBài nghiên cứu này nhằm đến mục tiêu phân tích thực trạng về năng lực cạnh tranh (NLCT) về dịch vụ NHBL của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); từ đó đề xuất, kiến nghị các nhóm giải pháp nhằm nâng cao NLCT so với các ngân hàng thương mại khác trong hệ thống. Bài nghiên cứu này sử dụng phương pháp so sánh, thống kê và khảo sát ý kiến 200 khách hàng của Vietcombank, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích mô hình hồi quy tuyến tính đa biến. Từ đó, bài nghiên cứu nêu các giải pháp đề xuất nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ NHBL của Vietcombank bao gồm năng lực tài chính, năng lực đáp ứng tiếp cận khách hàng, năng lực đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, chất lượng nguồn nhân lực, khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại và danh tiếng, sự uy tín.en_US
dc.format.medium86 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectNăng lực cạnh tranhen_US
dc.subjectDịch vụ ngân hàng bán lẻen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectRetail bankingen_US
dc.subjectCompetitivenessen_US
dc.titleNâng cao năng lực cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.