Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59465
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phùng Đức Namen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Minh Nhậten_US
dc.date.accessioned2019-10-22T07:34:10Z-
dc.date.available2019-10-22T07:34:10Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008794-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030766~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59465-
dc.description.abstractBài nghiên cứu xem xét sự tác động của yếu tố Vốn chủ sở hữu đối với hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần tại Việt Nam nhằm mục đích xác định được những ngân hàng nào hoạt động có hoạt động hiệu quả hơn sau khi các quy định về an toàn vốn có hiệu lực. Tác giả tiếp cận vấn đề nghiên cứu bằng cách tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng để lợi nhuận ngân hàng để xây dựng mô hình hồi quy, sử dụng các mô hình hồi quy gộp để lựa chọn mô hình ước lượng phù hợp. Kết quả ước lượng cho thấy tỷ lệ vốn chủ sở hữu tác động tích cực đến lợi nhuận trong khi tỷ lệ an toàn vốn biểu hiện điều ngược lại. Bài nghiên cứu chưa đầy đủ về các biến giải thích cũng như số lượng ngân hàng được khảo sát, nhưng có thể giúp tác giả nhận diện được yếu tố nào là quan trọng khi xem xét đầu tư vào các chứng khoán ngành ngân hàng.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectTài chínhen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectBank capitalen_US
dc.titleTác động của sự thay đổi vốn chủ sở hữu đến hiệu quả hoạt động tại một số ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2017en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.