Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59471
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Đạt Chíen_US
dc.contributor.authorLê Phú Thịnhen_US
dc.date.accessioned2019-10-22T07:59:50Z-
dc.date.available2019-10-22T07:59:50Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008848-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030838~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59471-
dc.description.abstractNghiên cứu của luận văn xem xét về ảnh hưởng giữa sự đa dạng về giới tính trong hội đồng quản trị (HĐQT), quyền sở hữu của nhà quản lý đến việc chấp nhận rủi ro của các công ty Việt Nam. Việc chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp được chú trọng trong các bài nghiên cứu ở các nước phát triển, việc kiểm tra vấn đề này vẫn còn hạn chế ở các nước đang phát triển. Bài luận văn này khảo sát 251 công ty phi tài chính thuộc 9 ngành nghề khác nhau được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn từ 2012 –2016 để tìm thấy sự ảnh hưởng giữa sự đa dạng về giới tính trong hội đồng quản trị, quyền sở hữu của nhà quản lý đến viêc chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp. Kết quả cho thấy sự đa dạng về giới tính trong HĐQT và sở hữu của người quản lý có ảnh hưởng đáng kể đến việc chấp nhận rủi ro của công ty. Tuy tỉ lệ 2 biến trên vẫn còn thấp ở Việt Nam, trung bình chỉ có 14% HĐQT là nữ giới tham gia và 28% nhà quản lý trong HĐQT là cổ đông lớn của công ty, nhưng 2 biến đó có xu hướng ảnh hưởng ngược hướng đến các quyết định chấp nhận rủi ro của công ty. Nghiên cứu khuyến nghị tăng sự đa dạng giới và quyền sở hữu của người quản lý để làm giảm hành vi chấp nhận rủi ro quá mức của doanh nghiệp.en_US
dc.format.medium51 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen_US
dc.subjectSở hữu Nhà nướcen_US
dc.subjectCấu trúc sở hữuen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectQuản trị doanh nghiệpen_US
dc.subjectCorporate financeen_US
dc.subjectGovernment ownershipen_US
dc.subjectOwnership structureen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectCorporate governanceen_US
dc.titleĐa dạng giới tính, quyền sở hữu của nhà quản lý ảnh hưởng đến việc chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.