Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59482
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Hồng Thắngen_US
dc.contributor.authorPhạm Thị Mỹ Hạnhen_US
dc.date.accessioned2019-10-28T03:55:01Z-
dc.date.available2019-10-28T03:55:01Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008865-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030858~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59482-
dc.description.abstractQua nhiều năm triển khai thực hiện chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ. Kho bạc Nhà nước đã bám sát lộ trình thực hiện Đề án và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, từng bước hạn chế dần lượng tiền mặt phát sinh tại từng đơn vị Kho bạc, hiện đại hóa các phương thức thanh toán thu, chi ngân sách Nhà nước. Cũng như tình trạng chung trong cả nước, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt do Kho bạc Nhà nước Lấp Vò cung cấp chưa thể hiện được lợi ích hơn hẳn so với thanh toán bằng tiền mặt. Tiền mặt vẫn là phương tiện thanh toán chiếm tỉ trọng lớn trong các giao dịch thu chi NSNN. Với ưu điểm rất lớn là thanh toán nhanh tức thời, vô danh và thủ tục đơn giản, “ tiền mặt” đã trở thành một phương tiện rất được mọi người ưa chuộng để thanh toán và dần trở thành thói quen khó thay đổi. Vì vậy, việc phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong nhóm các đơn vị có quan hệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Lấp Vò được đặt ra như một vấn đề cần được phát triển nên tôi chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước Lấp Vò” làm luận văn nghiên cứu Thạc sỹ. Phân tích thực trạng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại KBNN Lấp Vò giai đoạn 2015 - 2018, đánh giá kết quả đạt được và tìm ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó để đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Lấp Vò, từng bước xóa bỏ dần thói quen sử dụng tiền mặt đối với nhóm đơn vị sử dụng ngân sách của KBNN Lấp Vò. Tác giả thu thập số liệu qua thống kê mô tả kết hợp với điều tra thực nghiệm nhằm đưa ra căn cứ để nhận xét, đánh giá và đề xuất các giải pháp cho phù hợp với tình hình hiện nay. Kết quả nghiên cứu đề tài có thể làm cơ sở tìm ra những giải pháp phù hợp để phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước xóa bỏ dần thói quen sử dụng tiền mặt đang tồn tại lâu nay trong nhóm đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Đề tài “Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước Lấp Vò” góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán qua Kho bạc Nhà nước, được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại theo hướng hoạt động an toàn hiệu quả, ổn định và vững chắc. Việc ứng dụng công nghệ 4.0 sẽ mang lại nhiều cơ hội trong việc quản lý điều hành ngân sách nhà nước và hướng đến hình thành “Kho bạc điện tử” trong tương lai.en_US
dc.format.medium60 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChuyển tiền điện tửen_US
dc.subjectThanh toánen_US
dc.subjectElectronic funds transferen_US
dc.subjectPaymenten_US
dc.titlePhát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước Lấp Vòen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance = Tài chính côngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.