Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59484
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Hồng Thắngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Phúc Nguyênen_US
dc.date.accessioned2019-10-28T03:59:07Z-
dc.date.available2019-10-28T03:59:07Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008867-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030868~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59484-
dc.description.abstractKiểm soát hành vi khai sai thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước. Thuế TNDN ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp nên thuế TNDN là một trong những mục tiêu gian lận của doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Phổ biến là hành vi khai sai thu nhập tính thuế TNDN để làm giảm số thuế TNDN phải nộp. Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp chuyên gia. Quá trình tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp qua kê khai thuế tại Chi cục Thuế huyện Thanh Bình, luận văn đã trình bày kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến việc gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp qua hành vi khai sai thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Các giải pháp nhằm góp phần hạn chế gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp qua kê khai thuế gồm: Kiểm soát hoạt động đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký thuế; Kiểm soát kê khai thuế thuế thu nhập doanh nghiệp; Kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu kiểm tra thuế.en_US
dc.format.medium99 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTuân thủ thuếen_US
dc.subjectThuế doanh nghiệpen_US
dc.subjectTaxpayer complianceen_US
dc.subjectCorporate taxen_US
dc.titleKiểm soát hành vi khai sai thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance = Tài chính côngen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.