Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59485
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Diệp Gia Luậten_US
dc.contributor.authorVõ Phước Tríen_US
dc.date.accessioned2019-10-28T04:00:21Z-
dc.date.available2019-10-28T04:00:21Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008868-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030856~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59485-
dc.description.abstractTrong những năm qua, đầu tư xây dựng cơ bản đã góp phần không nhỏ đối với tăng trưởng và phát triển nền kinh tế - xã hội của nước ta. Việc kiểm soát chặt chẽ “vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB)” đã góp phần tích cực trong quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng chế độ quản lý tài chính của nhà nước. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong việc kiểm soát chi (KSC) vốn đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN của Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự vẫn gặp phải một số khó khăn, bất cập như: Văn bản hướng dẫn trong quản lý đầu tư và xây dựng chưa được đồng bộ, chưa bao quát hết đối tượng cần KSC; Áp lực KSC trong những tháng cuối năm. Xuất phát từ thực trạng trên, qua quá trình công tác thực tế tại đơn vị, tác giả nhận thấy cần đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác KSC giúp thực hiện thành công Chiến lược phát triển hệ thống KBNN. Chính vì vậy, tác giả đã chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện: Trường hợp huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp” làm đề tài luận văn thạc sĩ. Tác giả lựa chọn phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả, phỏng vấn sâu. Nghiên cứu tìm ra những khó khăn và trục trặc trong quy trình kiểm soát chi đầu tư XDCB qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện: trường hợp huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; thực hiện phỏng vấn sâu các đối tượng có liên quan đến Quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước để kiểm chứng cho những nhận định từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm soát chi đầu tư XDCB qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện: trường hợp huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã hoàn thiện quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện: Trường hợp huyện Hồng Ngự,tỉnh Đồng Tháp, tạo điều kiện thuận lợi cho Giao dịch viên trong việc kiếm soát các khoản chi đầu tư XDCB qua ngân sách nhà nước, góp phần đổi mới cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ theo hướng đơn giản, hiện đại, công khai, minh bạch.en_US
dc.format.medium76 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChi tiêu côngen_US
dc.subjectTài chính côngen_US
dc.subjectPublic financeen_US
dc.subjectPublic expendituresen_US
dc.titleHoàn thiện quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện: trường hợp huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance = Tài chính côngen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.