Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59492
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Vũ Thị Minh Hằngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Khắc Duyen_US
dc.date.accessioned2019-10-28T04:14:35Z-
dc.date.available2019-10-28T04:14:35Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008862-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030851~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59492-
dc.description.abstractNgành thuế gắn phát liền với sự triển, tồn tại của nhà nước, việc tuân thủ thuế rõ ràng là một vấn đề lớn ảnh hưởng đến nguồn thu của mọi quốc gia. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nêu trên nên tác giả thực hiện đề tài “Các nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp - Trường hợp tỉnh Đồng Tháp”. Đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp liên quan đến hệ thống thuế và chính sách của Chính phủ nhằm tăng cường sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp trong nước nói chung và cụ thể tại tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Định lượng, thông qua thu thập thông tin bằng phiếu khảo sát từ các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Các dữ liệu đều được xử lý thông qua phần mềm thống kê SPSS 20.0. Đã định danh và định lượng được 6 nhân tố tác động đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp. Quản lý thu thuế sẽ sử dụng những công cụ của mình để tác động đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên cơ sở hiểu được các nhân tố này. Tuân thủ thuế là một đề tài phức tạp và có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiểu được các nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp là rất cần thiết để cơ quan thuế có thể lựa chọn những chiến lược quản lý thu thuế phù hợp với tình hình phát triển kinh tế hiện nay.en_US
dc.format.medium86 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTuân thủ thuếen_US
dc.subjectThuế doanh nghiệpen_US
dc.subjectTaxpayer complianceen_US
dc.subjectCorporate taxen_US
dc.titleCác nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp - trường hợp Tỉnh Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance = Tài chính côngen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.