Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59495
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Diệp Gia Luậten_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thục Anhen_US
dc.date.accessioned2019-10-28T04:18:06Z-
dc.date.available2019-10-28T04:18:06Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008860-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030854~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59495-
dc.description.abstractTài sản công là những tài sản thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. Do lĩnh vực mua sắm là vấn đề vốn rất nhạy cảm, nên thường nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và cộng đồng, vì kinh phí mua sắm tài sản từ ngân sách ra, mà nguồn thu của ngân sách là do nhân dân đóng góp. Tuy nhiên, việc thực hiện mua sắm tài sản công trong các đơn vị, Cơ quan hành chính nhà nước chưa thực sự hiệu quả vẫn tồn tại còn nhiều bất cập, tiêu cực gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Bài nghiên cứu này sẻ hệ thống các lý luận cơ bản về hoạt động kiểm soát mua sắm tài sản từ đó phát hiện đúng những bất cập của công tác quản lý nhà nước về hoạt động kiểm soát mua sắm tài sản tại Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thời gian qua, từ những nguyên nhân của những bất cập đó bài nghiên cứu đưa ra một số cơ sở khoa học về quan điểm, định hướng hoàn thiện và những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động kiểm soát mua sắm tài sản tại Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Bằng phương pháp thống kê, miêu tả và phân tích cho thấy điểm nghẽn trong quá trình thực hiện kiểm soát họat động mua sắm. Từ đó đưa ra hướng giải quyết cho họat động kiểm sóat mua sắm tài sản tại các đơn vị, Cơ quan hành chính nhà nước theo chiều hướng tốt hơn.en_US
dc.format.medium83 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTài sản côngen_US
dc.subjectMua sắmen_US
dc.subjectPublic provertyen_US
dc.subjectGovernment purchasingen_US
dc.titleKiểm soát hoạt động mua sắm tài sản tại cục thuế tỉnh Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance = Tài chính côngen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.