Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59504
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Vũ Thị Minh Hằngen_US
dc.contributor.authorVõ Thị Thu Trangen_US
dc.date.accessioned2019-10-28T07:03:33Z-
dc.date.available2019-10-28T07:03:33Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008809-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030805~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59504-
dc.description.abstractThời gian qua công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước mà chủ yếu là khâu kiểm soát chi ngân sách thường xuyên còn nhiều hạn chế đã xảy ra nhiều vụ việc thanh toán khống, kiểm soát không chặt chẽ,.. gây thất thoát nguồn ngân sách nhà nước tại địa phương từ thực tế đó tôi chọn đề tài: “Tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp” làm luận văn nghiên cứu Thạc sĩ. Phân tích thực trạng kiểm soát chi ngân sách thường xuyên tại Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp giai đoạn từ 2016 - 2018, đánh giá kết quả đạt được và tìm ra các hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách tại tỉnh Đồng Tháp. Định tính: thống kê mô tả, tổng hợp phân tích, so sánh tỷ lệ, số liệu minh họa nhằm đưa ra căn cứ nhận xét, đánh giá và đề xuất các giải pháp kiểm soát chi. Phân tích quy trình kiểm soát chi, thực trạng kiểm soát chi giai đoạn 2016-2018, phân tích các tiêu chí đo lường tính hiệu quả trong kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp tìm ra được các hạn chế và từ bài học kinh nghiệm trong ngành Kho bạc Nhà nước từ đó tác giả đề xuất bốn nhóm giải pháp tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách tại tỉnh Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần hữu hiệu hỗ trợ cho chính quyền địa phương trong việc quản lý điều hành quỹ ngân sách tại địa phương, thực hiện hiệu quả mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế; hỗ trợ cơ quan Kho bạc Nhà nước và các đơn vị sử dụng ngân sách trong việc kiểm soát chi ngân sách thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp, phòng tránh rủi ro, ngăn chặn nợ đọng, góp phần đảm bảo an ninh tài chính, củng cố kỷ luật tài khóa, đảm bảo công tác quản lý ngân sách tiết kiệm, công khai, minh bạch, chặt chẽ, an toàn và hiệu quả.en_US
dc.format.medium83 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChi tiêu côngen_US
dc.subjectTài chính côngen_US
dc.subjectKiểm soát chien_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectPublic financeen_US
dc.subjectPublic expendituresen_US
dc.subjectSpending controlen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.titleTăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance = Tài chính côngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.