Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59505
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trầm Thị Xuân Hươngen_US
dc.contributor.authorLâm Quốc Địnhen_US
dc.date.accessioned2019-10-28T07:05:10Z-
dc.date.available2019-10-28T07:05:10Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008808-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030806~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59505-
dc.description.abstractNhận thấy tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro tác nghiệp trong hoạt động ngân hàng, tác giả đã lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Yên” để nghiên cứu với mong muốn hạn chế rủi ro tác nghiệp tại BIDV Phú Yên. Nghiên cứu đã phân tích thực trạng của hệ thống quản trị rủi ro tác nghiệp tại BIDV Phú Yên nhằm phát hiện các vấn đề, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể. Với phương pháp thu thập dữ liệu và tổng hợp, so sánh, đánh giá, phân tích dựa trên dữ liệu thu thập để làm rõ thực trạng. Qua đó tác giả đưa ra các giải pháp và kế hoạch thực hiện giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại BIDV Phú Yên. Nghiên cứu đã chỉ ra một số giải pháp, kế hoạch cụ thể cho BIDV Phú Yên để hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tác nghiệp. Mặc dù tác giả đã rất cố gắng trong việc nghiên cứu này song đề tài nghiên cứu vẫn còn nhiều hạn chế nhất định. Những hạn chế trên là gợi mở để tác giả có định hướng khắc phục trong những nghiên cứu tiếp theo.en_US
dc.format.medium75 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.titleQuản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Yênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.