Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59507
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Việten_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Kiều Hoanhen_US
dc.date.accessioned2019-10-28T07:12:53Z-
dc.date.available2019-10-28T07:12:53Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008816-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030819~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59507-
dc.description.abstractNăm 2018, Công ty TNHH TM DV Môi trường Nguyệt Minh 2 đã có kết quả hoạt động kinh doanh không như mong đợi, với mức lợi nhuận giảm gần 40% so với năm 2017. Qua phân tích báo cáo kết quả hoạt kinh doanh thì lợi nhuận năm nay giảm mạnh là do tốc độ tăng doanh thu thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng chi phí (chi phí bán hàng) dẫn đến lợi nhuận giảm. Bên cạnh đó, qua phân tích, tác giả còn thấy rằng các thước đo đánh giá thành quả hoạt động của công ty còn khá hạn chế, rời rạc nên việc đánh giá còn phiến diện, chưa thúc đẩy sự phát triển. Để góp phần cải thiện lợi nhuận, nâng cao hiệu quả hoạt động, tác giả tiến hành xác định vấn đề, tìm ra nguyên nhân dẫn đến vấn đề thông qua phương pháp khảo sát, phỏng vấn sâu nhà quản lý cấp cao của công ty. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp triển khai vận dụng thẻ điểm cân bằng để đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty.en_US
dc.format.medium143 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHIệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectThẻ điểm cân bằngen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectBalanced scorecarden_US
dc.titleĐánh giá thành quả hoạt động tại Công ty TNHH TM DV Môi trường Nguyệt Minh 2 dưới góc độ vận dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard)en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.