Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59532
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Cửu Đỉnhen_US
dc.contributor.authorCao Kiều Oanhen_US
dc.date.accessioned2019-10-28T08:21:15Z-
dc.date.available2019-10-28T08:21:15Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008893-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030887~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59532-
dc.description.abstractPhương pháp Bảng điểm cân bằng – Balanced Scorecard – công cụ tiên tiến về xây dựng, triển khai và quản trị chiến lược – được thiết kế bởi tiến sĩ Robert Kaplan và David Norton (1992. Kết quả từ thống kê của Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế thuộc Trường Đại học Ngoại thương vào năm 2014 cho thấy rằng: tại Việt Nam 95% lãnh đạo công ty quyết tâm áp dụng mô hình sau khi được tiếp cận BSC vì tính hữu hiệu của nó; 45% trong tổng số 100 CEO của doanh nghiệp vừa và nhỏ được khảo sát đã từng nghe đến BSC; Hiệu suất công việc tăng 20% sau 12 tháng áp dụng BSC. Từ thực tiễn trên tác giả đã chọn đề tài “Vận dụng mô hình bảng điểm cân bằng BSC (Balanced Scorecard) để đo lường thành quả hoạt động tại Công ty TNHH Abenla” để thực hiện luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kế toán. Mục tiêu nghiên cứu nhằm đo lường thành quả quản lý của Công ty, trên cơ sở đó nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, từ đó góp phần giúp cho ban lãnh đạo Công ty có cái nhìn cân bằng hơn về toàn bộ hoạt động của Công ty và định hướng hoạt động kinh doanh theo đúng chiến lược đặt ra. Nghiên cứu dựa trên việc khảo sát toàn bộ lãnh đạo của Công ty TNHH Abenla kết hợp với phương pháp thống kê mô tả nhằm hoàn thiện mô hình BSC để đo lường thành quả hoạt động tại Công ty. Qua nghiên cứu này, tác giả mong muốn xây dựng được hệ thống đo lường hữu hiệu thành quả hoạt động gắn liền với chiến lược lâu dài tại Công ty TNHH Abenla. Đây là bảng điểm cân bằng đầu tiên được ứng dụng cho một công ty thuộc ngành công nghệ thông tin, chuyên về giải pháp marketing nên có thể dùng để tham khảo cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực này.en_US
dc.format.medium101 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThẻ điểm cân bằngen_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectBalanced scorecarden_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.titleVận dụng bảng điểm cân bằng BSC (Balanced Scorecard) để đo lường thành quả hoạt động tại Công ty TNHH Abenlaen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.