Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59533
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Giang Tânen_US
dc.contributor.authorVũ Thiên Thưen_US
dc.date.accessioned2019-10-28T08:22:57Z-
dc.date.available2019-10-28T08:22:57Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008837-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030900~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59533-
dc.description.abstractTrước bối cảnh nền kinh tế hội nhập, cuộc cạnh tranh trong ngành kiểm toán ngày càng trở lên khốc liệt đã đặt ra nhiều vấn đề, trong đó có việc đảm bảo chất lượng dịch vụ đối với mỗi công ty kiểm toán. Tác giả Trần Thị Luận trên tạp chí công thương số ngày 31/03/2016 đã đề cập vấn đề trước tình hình cạnh tranh gay gắt đã đưa đến việc hạ giá phí kiểm toán trong toàn ngành kể cả nhóm Big Four hoạt động tại Việt Nam, tác giả cũng đề cập việc đưa mức giá thấp với hy vọng cạnh tranh về mặt bằng giá phí sẽ làm chất lượng giảm dần. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là một trong 10 công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam (theo số liệu trên bảng xếp hạng các doanh nghiệp kiểm toán do VACPA đánh giá). Muốn giữ được khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới Công ty A&C cũng phải đưa ra mức phí kiểm toán phù hợp trước tình hình cạnh tranh được của ngành. Là người đang làm việc tại Công ty A&C, tác giả nhận thấy chất lượng kiểm toán của A&C có bị ảnh hưởng trước sự sụt giảm phí kiểm toán này. Vấn đề đặt ra là thực tế A&C có giống như cảm nhận của tác giả hay không, do vậy tác giả đã lựa chọn đề tài “Ảnh hưởng của phí kiểm toán tới chất lượng kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C”. Mục tiêu nghiên cứu là xem xét ảnh hưởng của yếu tố phí kiểm toán tới chất lượng kiểm toán tại A&C, đồng thời sẽ thiết lập giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán ở công ty, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Với hai câu hỏi được đặt ra là: “Có hiện tượng giá phí tại công ty A&C hay không” và “Hiện tượng giảm giá phí kiểm toán có làm giảm chất lượng kiểm toán tại công ty A&C không”. Để trả lời hai câu hỏi này, tác giả sử dụng phương pháp định tính, sử dụng bảng câu hỏi khảo sát các nhân viên tại công ty A&C. Kết quả nghiên cứu đã thu được là phần lớn cá nhân tham gia khảo sát đều đồng ý có hiện tượng giảm giá phí tại A&C ở các phòng ban, và đồng ý rằng việc giảm giá phí này có tác động tới chất lượng kiểm toán. Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa với công ty A&C về mặt thực tiễn. Tìm ra những yếu tố tác động tới chất lượng kiểm toán, từ đó nâng cao chất lượng và tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Kết quả này cũng giúp A&C giữ/ tăng thứ hạng trong ngành khi so sánh với các công ty kiểm toán khác về mọi mặt trong tương laien_US
dc.format.medium82 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm toánen_US
dc.subjectKiểm soát chất lượngen_US
dc.subjectAuditingen_US
dc.subjectQuality controlen_US
dc.titleẢnh hưởng của phí kiểm toán tới chất lượng kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&Cen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.