Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59535
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phan Thị Bích Nguyệten_US
dc.contributor.authorBùi Quốc Vươngen_US
dc.date.accessioned2019-10-28T08:25:07Z-
dc.date.available2019-10-28T08:25:07Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008871-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030869~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59535-
dc.description.abstractĐề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của các hộ kinh doanh trên địa bàn quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ” được thực hiện dựa trên số liệu phỏng vấn trực tiếp 240 hộ kinh doanh tại 8 phường thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Mục tiêu của đề tài là (1) Khái quát tình hình kinh doanh và thực trạng vay vốn của các hộ kinh doanh trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ (2) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của hộ kinh doanh trên địa bàn quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ (3) Rút ra được những nguyên nhân tồn tại và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của hộ kinh doanh (4) phương pháp thu thập, xử lý thông tin, số liệu, thống kê toán, tổng hợp, phán đoán, xử lý logistic, đánh giá, phân tích, so sánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Phần lớn các hộ kinh doanh đều có nhu cầu sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng Nguồn vốn này rất quan trọng đối với hoạt động của hộ kinh doanh. Kết quả nghiên cứu bởi mô hình logistic chỉ ra rằng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của hộ kinh doanh phụ thuộc vào các yếu tố như: Trình độ học vấn của chủ hộ, vốn tự có của hộ kinh doanh, thu nhập bình quân đầu người và lịch sử giao dịch tín dụng của hộ kinh doanh. Từ đó, đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm làm tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của hộ kinh doanh trên địa bàn quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.en_US
dc.format.medium86 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectTín dụng thương mạien_US
dc.subjectTín dụng ngân hàngen_US
dc.subjectKhả năng tiếp cậnen_US
dc.subjectCommercial crediten_US
dc.subjectBank credit-
dc.subjectAcessibiliyen_US
dc.titlePhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của hộ kinh doanh trên địa bàn quận Bình Thủy thành phố Cần Thơen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.