Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59539
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Huyềnen_US
dc.contributor.authorLiêu Thị Kim Myen_US
dc.date.accessioned2019-10-28T08:31:08Z-
dc.date.available2019-10-28T08:31:08Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008712-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030881~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59539-
dc.description.abstractBất kỳ một quốc gia, một nhà nước nào cũng cần có nguồn lực tài chính để đảm bảo chi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nói chung và sự nghiệp phát triển giáo dục nói riêng, do đó vấn đề cân đối nguồn lực tài chính là nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Luận văn nghiên cứu mối quan hệ giữa phân cấp ngân sách và quản lý ngân sách theo đầu ra, từ đó phân tích sự cân đối và phân bổ nguồn lực tài chính của địa phương để cung cấp dịch vụ giáo dục ở các trường công lập trên địa bàn thành phố Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2018. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, so sánh số liệu qua các năm để phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong việc quản lý ngân sách theo đầu ra đối với giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Trên cơ sở đó, đề xuất các khuyến nghị để việc cân đối nguồn lực tài chính của địa phương chi đầu tư cho giáo dục phù hợp với yêu cầu đổi mới của đất nước.en_US
dc.format.medium69 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectGiáo dụcen_US
dc.subjectTài chính địa phươngen_US
dc.subjectNgân sách địa phươngen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectLocal finance-
dc.subjectLocal budget-
dc.titleCân đối nguồn lực tài chính địa phương để cung cấp dịch vụ giáo dục ở các trường công lập trên địa bàn thành phố Sa Đéc - tỉnh Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance = Tài chính côngen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.