Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59549
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đinh Thị Thu Hồngen_US
dc.contributor.authorLý Thu Thảoen_US
dc.date.accessioned2019-10-28T09:10:25Z-
dc.date.available2019-10-28T09:10:25Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008785-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030754~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59549-
dc.description.abstractTrong những năm gần đây, chính sách quản lý kiều hối ngày càng được điều chỉnh thông thoáng hơn đã tạo điều kiện cho dòng kiều hối chảy về mỗi nước gia tăng đáng kể. Nó trở thành một nguồn cung ngoại tệ quan trọng được ghi nhận vào cán cân tài khoản vãng lai và góp phần bù đắp thâm hụt cán cân thương mại của quốc gia nhận kiều hối. Vì vậy, nghiên cứu “tác động của kiều hối đến sự tăng trưởng kinh tế” của Việt Nam nói riêng và các nước đang phát triển nói chung là rất cần thiết. Để thực hiện mục tiêu này, tôi đã sử dụng dữ liệu bảng và phương pháp Fixed Effects đối với 29 quốc gia đang phát triển từ năm 2000 – 2017. Kết quả cho thấy kiều hối có mối quan phi tuyến với tăng trưởng kinh tế, khi tỷ lệ kiều hối trên GDP tương đối thấp sẽ kích thích tăng trưởng nhưng khi vượt quá ngưỡng kiều hối sẽ có tác động tiêu cực.en_US
dc.format.medium57 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectPhát triển kinh tếen_US
dc.subjectTăng trưởng kinh tếen_US
dc.subjectKiều hốien_US
dc.subjectEconomic developmenten_US
dc.subjectEconomic growthen_US
dc.subjectEmigrant remittancesen_US
dc.subjectRemittancesen_US
dc.titleTác động của kiều hối đến sự tăng trưởng kinh tếen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.