Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59569
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Dương Thị Bình Minhen_US
dc.contributor.authorLý Quế Chien_US
dc.date.accessioned2019-11-05T04:01:01Z-
dc.date.available2019-11-05T04:01:01Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008929-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030957~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59569-
dc.description.abstractDoanh nghiệp ngoài quốc doanh đang ngày càng khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, các hành vi kê khai sai, gian lận thuế của những đối tượng này ngày càng phức tạp và tinh vi hơn. Vì vây, tác giả đã chọn đề tài “Quản lý Thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”. Luận văn nhằm mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; trong đó nhấn mạnh đến công tác kiểm tra – yhanh tra yhuế và kê khai – kế toán Thuế. Tác giả sử dụng kỹ thuật của phương pháp nghiên cứu định tính. Quá trình nghiên cứu phân tích thực trạng sẽ đánh giá lại thuận lợi và nhìn nhận những hạn chế trong quá trình thực hiện quản lý thuế. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp trong tỉnh Đồng Tháp. Quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh có ý nghĩa quan trọng trong quản lý thuế của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế, tăng thu cho ngân sách Nhà nước trên cơ sở nuôi dưỡng, ổn định nguồn thu. Tác giả hy vọng luận văn đã đưa ra những giải pháp và kiến nghị có ý nghĩa thực tiễn nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.en_US
dc.format.medium108 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành chính thuếen_US
dc.subjectThuế doanh nghiệpen_US
dc.subjectTax administrationen_US
dc.subjectCorporate taxen_US
dc.titleQuản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance = Tài chính côngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.