Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59574
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trầm Thị Xuân Hươngen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Lê Cườngen_US
dc.date.accessioned2019-11-05T04:26:52Z-
dc.date.available2019-11-05T04:26:52Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008934-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030962~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59574-
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện với mục đích: (1) Đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn; (2) Tìm hiểu nguyên nhân hạn chế hiệu quả huy động vốn; (3) Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ. Nghiên cứu sử dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn kết hợp với phương pháp phân tích thống kê so sánh tổng hợp để tìm ra được những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong công tác huy động vốn của Vietinbank Cần Thơ. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp giải quyết những nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng, cụ thể: (1) Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và phân khúc cho vay khách hàng để cải thiện hiệu quả sử dụng vốn; (2) Đánh giá tình hình nhân sự – đề xuất phương án cải thiện chất lượng nhân sự. (3) Đánh giá mạng lưới cơ sở vật chất – đề xuất phương án di dời, cải tạo các điểm giao dịch. (4) Cải thiện hình ảnh nâng cao uy tín thương hiệu Vietinbank Cần Thơ tại địa phương. Tóm lại, về mặt thực tiễn nghiên cứu đã đóng góp được những đánh giá rõ ràng cụ thể về tính hiệu quả của công tác huy động vốn của Vietinbank Cần Thơ. Đồng thời, những giải pháp được đề xuất cũng đã được chứng minh có tính khả thi và phù hợp.en_US
dc.format.medium53 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectVốn ngân hàngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectBank Capitalen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.