Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59578
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Hữu Huy Nhựten_US
dc.contributor.authorTạ Trung Báchen_US
dc.date.accessioned2019-11-05T06:47:11Z-
dc.date.available2019-11-05T06:47:11Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008906-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030945~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59578-
dc.description.abstractTrong những năm gần đây, “làn sóng” nghỉ việc của cán bộ công chức trong Khu vực công Việt Nam diễn ra ồ ạt. Ngoài sự đóng góp trong việc đánh giá Ý định nghỉ việc với các đối tượng cán bộ công chức tại các Ủy ban nhân dân phường thuộc Quận 11 – TP.HCM, bài viết cũng sẽ kiểm định sự tác động của Sự hài lòng trong công việc và Cam kết với tổ chức đến ý định này. Bài viết đã vận dụng các phân tích ANOVA, phân tích tương quan và phân tích hồi quy để làm rõ những yếu tố tác động trên. Kết quả cho thấy, Sự hài lòng trong công việc và các yếu tố Cam kết với tổ chức có tương quan nghịch với Ý định nghỉ việc. Ngoài ra, Cam kết liên tục và Cam kết quy chuẩn có yếu tố trung gian giữa Sự hài lòng trong công việc đến Ý định nghỉ việc. Kết quả này sẽ góp phần cho các cấp quản lý trong khu vực công có một sự nhìn nhận tổng quát nhằm tác động vào Sự hài lòng trong công việc của cán bộ công chức, từ đó tăng sự gắn bó của họ vào tổ chức của mình.en_US
dc.format.medium126 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNghỉ việcen_US
dc.subjectHài lòng công việcen_US
dc.subjectCam kết tổ chứcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectResignationen_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.subjectOrganizational commitmenten_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.titleTác động của sự hài lòng trong công việc và cam kết với tổ chức đến ý định nghỉ việc: một nghiên cứu tại các đơn vị sự nghiệp hành chính cấp phường thuộc Quận 11 - TP. HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.