Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59591
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Quỳnh Huyen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thảo Nhien_US
dc.date.accessioned2019-11-05T07:03:32Z-
dc.date.available2019-11-05T07:03:32Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008922-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030948~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59591-
dc.description.abstractNghiên cứu này nhằm mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh. Trên cơ sở đó có thể đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành thuế nói riêng và đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên cả nước nói chung. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định tính và định lượng. Phương pháp định tính nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng từ đó xây dựng bảng hỏi. Phương pháp định lượng được sử dụng để phân tích khảo sát người nộp thuế. Số lượng khảo sát là 250 mẫu và thu về được 238 mẫu hợp lệ để thực hiện phân tích thống kê bằng phần mềm SPSS. Kết quả phân tích cho thấy có 5 yếu tố là Tin cậy, Năng lực, Đáp ứng, Đồng cảm, Phương tiện hữu hình ảnh hưởng đến Sự hài lòng của người nộp thuế với mức độ ảnh hưởng không giống nhau. Kết quả cho thấy, yếu tố Năng lực có ảnh hưởng mạnh nhất đến Sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh, tiếp theo lần lượt là các yếu tố Tin cậy, Đáp ứng, Đồng cảm và Phương tiện hữu hình. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh nói riêng, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên cả nước nói chung.en_US
dc.format.medium100 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành chính thuếen_US
dc.subjectThuếen_US
dc.subjectTài chính côngen_US
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectTax administration-
dc.subjectTaxation-
dc.subjectPublic finance-
dc.subjectInternal control-
dc.titleNghiên cứu sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.