Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59605
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phạm Văn Dượcen_US
dc.contributor.authorNguyễn Văn Phướcen_US
dc.date.accessioned2019-11-05T07:28:16Z-
dc.date.available2019-11-05T07:28:16Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008873-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030911~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59605-
dc.description.abstractĐối tượng nghiên cứu và khảo sát của đề tài là các yếu tố của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý thuế tại Chi cục Thuế Quận 11. Để đạt được các mục tiêu trong quá trình nghiên cứu, tác giả lần lượt đưa ra các vấn đề và giải quyết như sau: 1. Kiểm soát nội bộ trong các đơn vị khu vực công theo định nghĩa của INTOSAI: Thế nào là kiểm soát nội bộ trong các đơn vị khu vực công; Vai trò, ý nghĩa của kiểm soát nội bộ trong tổ chức công; Đánh giá đặc điểm của kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý thuế. 2. Thực trạng vận dụng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Chi cục Thuế Quận 11: Quy định về tổ chức bộ máy quản lý trong ngành thuế; Vận dụng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Chi cục Thuế Quận 11; Khảo sát và thống kê bằng phiếu câu hỏi về tình trạng thực tế về công tác quản lý thuế tại Chi cục Thuế Quận 11. 3. Đề xuất giải pháp để xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu và hiệu quả hơn trong công tác quản lý thuế tại Chi cục Thuế Quận 11: Những trở ngại và nguyên nhân trong quá trình vận dụng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Chi cục Thuế Quận 11; Định hướng hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý thuế nhằm tích hợp những ưu điểm của hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên nền tảng báo cáo INTOSAI 2004 vào thực tiễn công tác quản lý thuế tại Chi cục Thuế Quận 11.en_US
dc.format.medium133 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành chính thuếen_US
dc.subjectThuếen_US
dc.subjectTài chính côngen_US
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectTax administrationen_US
dc.subjectTaxationen_US
dc.subjectPublic financeen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.titleHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý Thuế tại Chi cục Thuế Quận 11en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.