Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59611
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Văn Thảoen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Nguyệten_US
dc.date.accessioned2019-11-05T07:34:25Z-
dc.date.available2019-11-05T07:34:25Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008898-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030926~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59611-
dc.description.abstractLuận văn được thực hiện nhằm nhận diện và đo lường mức độ tác động các nhân tố đến chất lượng thông tin (CLTT) báo cáo tài chính (BCTC) các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau, từ đó đưa ra hàm ý nhằm giúp các doanh nghiệp này sử dụng thông tin báo BCTC một cách có hiệu quả. Số liệu khảo sát thu thập được từ 182 phiếu khảo sát hợp lệ bằng cách gửi email và phỏng vấn trực tiếp được đưa vào phân tích. Luận văn được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng. Phương pháp nghiên cứu định tính giúp xác định các nhân tố tác động đến CLTT BCTC trong khi đó phương pháp nghiên cứu định lượng đánh giá chất lượng thông tin BCTC và đo lường mức độ của các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin BCTC. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 nhân tố tác động đến CLTT BCTC các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau, bao gồm: Bộ máy quản trị, Năng lực nhân viên kế toán, Hành vi điều chỉnh lợi nhuận, Công cụ hỗ trợ, Hệ thống Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập, Hạn chế của ngành thủy sản.en_US
dc.format.medium125 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBáo cáo tài chínhen_US
dc.subjectFinancial statementsen_US
dc.titleCác nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp – Bằng chứng tại các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mauen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.