Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59618
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Ngọc Dungen_US
dc.contributor.authorPhạm Kim Ngânen_US
dc.date.accessioned2019-11-05T07:40:21Z-
dc.date.available2019-11-05T07:40:21Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008885-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030938~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59618-
dc.description.abstractQua nghiên cứu tác giả trình bày được những nội dung liên quan đến các phát hiện, các vấn đề cần giải quyết tại Công ty Cát Linh trong đánh giá thành quả hoạt động của Công ty. Cụ thể, tác giả tập trung trình bày những nội dung như giới thiệu về Công ty Cát Linh, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức công tác kế toán tại Công ty, và đặc biệt là trình bày nội dung liên quan đến tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh trong Công ty. Từ việc trình bày những nội dung nêu trên, tác giả nhận thấy việc đánh giá hoạt động kinh doanh trong công ty còn nhiều hạn chế, như trình độ nhân lực quản lý trong việc xây dựng các chỉ tiêu và đo lượng thành quả hoạt động của Công ty còn hạn chế; khó khăn trong việc xác định đúng chiến lược kinh doanh và xây dựng các thước đo; việc phát triển kế hoạch/ biện pháp, ngân sách thực hiện các mục tiêu chưa tốt; Công ty chưa chú trọng theo dõi kết quả thực hiện trong quá trình triển khai để có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế; Chưa chú trọng việc xây dựng hệ thống lương, thưởng dựa trên thành tích;…do vậy cần tập trung giải quyết những hạn chế vừa nêu, mà theo tác giả là vận dụng thẻ điểm cân bằng vào đánh giá thành quả hoạt động của Công ty là cần thiết. Qua xác định các hạn chế trong việc đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cát Linh, kiểm chứng các hạn chế, cũng như những nguyên nhân gây nên hạn chế trong đánh giá thành quả hoạt động của Công ty, đề tài cũng để đề xuất một số giải pháp, xây dựng kế hoạch hành động liên quan đến vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá thành quả của Công ty trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium109 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectThẻ điểm cân bằngen_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectBalanced scorecard, Performanceen_US
dc.titleVận dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cát Linhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.