Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59622
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Thị Anh Thưen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Thanh Nhịen_US
dc.date.accessioned2019-11-07T00:36:11Z-
dc.date.available2019-11-07T00:36:11Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008938-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030968~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59622-
dc.description.abstractThị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam vẫn còn khá non trẻ song hiện nay nó đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Các ngân hàng cũng dần nhận ra tiềm năng phát triển của lĩnh vực thẻ tín dụng và đã ngày càng chú trọng phát triển dịch vụ này. Ngày nay, việc phát hành và thanh toán thẻ tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh không thể thiếu của một ngân hàng hiện đại, nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, thu hút khách hàng và nân cao tính cạnh tranh với các ngân hàng khác. Trên cơ sở đó, tác giả đã chọn đề tài: “Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long chi nhánh Phú yên”. Trong luận văn của mình, tác giả đã đưa ra một số khái niệm cơ bản nhất về thẻ tín dụng cũng như các tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại ngân hàng. Luận văn đã sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu như phương pháp định tính, thu thập dữ liệu, phân tích, so sánh và một số phương pháp khác để tiến hành nghiên cứu thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long chi nhánh Phú yên giai đoạn 2016-2018. Để đánh giá một cách khách quan thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Kienlongbank, luận văn đã tiến hành so sánh sự phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Kienlongbank với một số ngân hàng khác dựa trên các tiêu chí số lượng thẻ phát hành, số lượng máy ATM/POS,… và các tiêu chí định tính như: đa dạng trong các dòng sản phẩm thẻ, tính an toàn, bảo mật và chính sách giá,.. Qua đó, tác giả nêu ra những kết quả đạt được như chính sách giá, ưu đãi cho chủ thẻ, chính sách sau bán thu hút tương đối cạnh tranh so với các ngân hàng khác và những mặt hạn chế về sự đa dạng dòng sản phẩm, mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ còn ít, chưa kết nối được với nhiều đối tác tiềm năng,… Từ việc đánh giá thực trang , luận văn đã đưa ra một số giải pháp, kiến nghị, đề xuất với Kienlongbank và cơ quan Nhà nước nhằm hoàn thiện và phát triển dịch vụ thẻ tín dụng trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium89 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectThẻ tín dụngen_US
dc.subjectThẻ tín dụng ngân hàngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCredit cardsen_US
dc.subjectBank credit cardsen_US
dc.titleGiải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long chi nhánh Phú Yênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.