Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59628
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Hồ Đức Hùngen_US
dc.contributor.authorLê Thị Thảo Nguyênen_US
dc.date.accessioned2019-12-06T10:45:12Z-
dc.date.available2019-12-06T10:45:12Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008995-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031056~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59628-
dc.description.abstractTình hình nền kinh tế Việt Nam trong những 5 năm gần đây chuyển dịch kinh tế theo hướng tích cực khiến những ngành hàng tiêu dùng có tiềm năng phát triển rất lớn, sức cạnh tranh ngày càng cao. Marketing chiếm một vai trò vô cùng quan trọng. Công ty TNHH Indulge Việt Nam là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, mới thành lập năm 2012 nên với kinh nghiệm còn non trẻ và thời gian hoạt động tại thị trường Việt Nam chưa lâu, chưa bắt kịp được xu hướng thị trường, chưa chú trọng vào Marketing Mix dẫn đến doanh thu của Công ty trong năm 2018 giảm và chi phí đầu tư cho Marketing trong giai đoạn 2016 – 2018 không tăng mà giảm theo. Trước thực trạng này tác giả quyết định thực hiện đề tài “Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Mix nhằm nâng cao kết quả thực hiện kinh doanh tại Công ty TNHH Indulge Việt Nam”. Mục tiêu chính của luận văn là đánh giá thực trạng, ưu nhược điểm của hoạt động Marketing Mix từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Mix nhằm nâng cao kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Indulge Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu định tính dựa vào số liệu thứ cấp của công ty trong giai đoạn 2016 - 2018. Phương pháp phân tích định lượng thông qua sử dụng phương pháp thống kê mô tả từ các dữ liệu thứ cấp nhằm phân tích thực trạng về hoạt Marketing Mix tại Công ty. Nghiên cứu sử dụng phiếu câu hỏi để khảo sát. Luận văn đã đánh giá được thực trạng và nhược điểm cần khắc phục của hoạt động Marketing Mix từ 2016 - 2018, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Mix nhằm nâng cao kết quả thực hiện kinh doanh cho Công ty TNHH Indulge Việt Nam trong thời gian tới kể từ 2019 – 2021. Nghiên cứu này rất có ý nghĩa sâu sắc với bản thân tác giả giúp củng cố được nền tảng kiến thức của mình về Marketing Mix đồng thời góp phần đề xuất các giải pháp hoàn thiện đến Marketing Mix cho Công ty Indulge Việt Nam nhằm nâng cao kết quả thực hiện kinh doanh, vị thế của Công ty trên thị trường.en_US
dc.format.medium159 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTiếp thịen_US
dc.subjectMarketingen_US
dc.titleGiải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Mix nhằm nâng cao kết quả thực hiện kinh doanh tại Công ty TNHH Indulge Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.