Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59760
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Võ Thanh Thuen_US
dc.contributor.authorLê Quang Huyen_US
dc.date.accessioned2020-01-16T01:47:00Z-
dc.date.available2020-01-16T01:47:00Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009003-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031066~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59760-
dc.description.abstractĐã có nhiều nghiên cứu giải thích về nguyên nhân hình thành FDI từ các nước đang phát triển. Tựu trung lại, có 2 hướng nghiên cứu là các nhân tố thúc đẩy từ trong nước và hướng các nhân tố thu hút. Trên cơ sở đó, luận án này nghiên cứu sự tác động đồng thời của 2 nhóm nhân tố thúc đẩy và thu hút đến quyết định FDI của doanh nghiệp. Nghiên cứu nhằm mục tiêu đo lường được sự ảnh hưởng đồng thời của các nhân tố thúc đẩy và thu hút đến quyết định FDI của DN Việt Nam ra nước ngoài. Luận văn sử dụng phương pháp hỗn hợp gắn kết định lượng kết hợp định tính. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng quyết định FDI của các doanh nghiệp từ Việt Nam chịu sự tác động đồng thời của 2 nhóm nhân tố thúc đẩy và thu hút. Luận án đề xuất các hàm ý chính sách cho Nhà nước Việt Nam và hàm ý quản trị cho các doanh nghiệp Việt Nam đang và có ý định đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Hướng nghiên cứu tiếp theo, tác giả đề xuất có thể thực hiện phương pháp chọn mẫu xác suất và phân tích thêm mối quan hệ trong việc ra quyết định đầu tư với các lĩnh vực, hình thức đầu tư.en_US
dc.format.medium385 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐầu tư nước ngoàien_US
dc.subjectĐầu tư trực tiếp nước ngoàien_US
dc.subjectFDIen_US
dc.subjectForeign investmentsen_US
dc.subjectForeign direct investmentsen_US
dc.titleNghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam: trường hợp Campuchiaen_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityCommercial business = Kinh doanh thương mạien_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeDissertations-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.