Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59804
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Thị Mộng Tuyếten_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Phụngen_US
dc.date.accessioned2020-02-03T05:16:24Z-
dc.date.available2020-02-03T05:16:24Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009038-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031185~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59804-
dc.description.abstractLuận văn này xem xét đa dạng hóa thu nhập tác động đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mẫu gồm 224 quan sát thuộc 28 ngân hàng TMCP tại Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2017 để phân tích mối quan hệ giữa hiệu quả kinh doanh và đa dạng hóa thu nhập. Nghiên cứu sử dụng hồi quy bằng dữ liệu bảng (Panel data) và sử dụng các kiểm định để lựa chọn mô hình phù hợp giữa Pooled OLS, FEM, REM và GMM. Nghiên cứu đưa ra những tác động của việc đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam. Kết quả nghiên cứu tìm ra mối tương quan dương giữa hiệu quả kinh doanh và đa dạng hóa thu nhập của các ngân hàng TMCP Việt Nam. Nói cách khác, đa dạng hóa thu nhập giúp ngân hàng đạt được hiệu quả kinh doanh tích cực hơn, từ đó giúp cho các nhà quản trị ngân hàng có thêm cơ sở để tăng nguồn thu nhập ngoài lãi. Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng các yếu tố đặc thù của ngân hàng như tỷ lệ nợ xấu liên quan đến khoản vay của khách hàng (NPL), quy mô ngân hàng (SIZE), tốc độ tăng trưởng tổng tài sản thực của ngân hàng theo chỉ số GDP (GROWTH), tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trên tổng tài sản (LOAN), vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (EQUITY) và biến số kinh tế vĩ mô như tỷ lệ tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát (INF).en_US
dc.format.medium94 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectĐa dạng hóa thu nhậpen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectDiversifying incomeen_US
dc.titleTác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.