Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59805
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Dương Kim Thế Nguyênen_US
dc.contributor.authorTrần Thanh Vânen_US
dc.date.accessioned2020-02-03T05:45:30Z-
dc.date.available2020-02-03T05:45:30Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009035-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031186~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59805-
dc.description.abstractHiện nay, bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền khi thực hiện giao dịch hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng thương mại còn khá nhiều bất cập, chưa hoàn toàn đảm bảo lợi ích tối ưu cho người gửi tiền (NGT). Trong khi đó, họ là bên yếu thế cần được bảo vệ nhất. Vì muốn tìm hiểu về pháp luật hiện hành tại Việt Nam về việc bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền ra sao, tác giả đã quyết định chọn đề tài “Bảo vệ người gửi tiền tại ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam” để nghiên cứu. Với mục đích nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề về liên quan đến bảo về quyền và lợi ích cho người gửi tiền. Luận văn sẽ tập trung nghiên cứu các nghiên cứu thực tiễn việc bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại các ngân hàng thương mại. Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính bao gồm phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp diễn dịch và quy nạp. Người viết cũng sẽ so sánh với các quy định về bảo vệ quyền và lợi ích người gửi tiền theo Luật Bảo hiểm tiền gửi của Việt Nam và Mỹ, từ đó sẽ tìm ra các vướng mắc, bất cập hiện tại. Trên cơ sở đó, sẽ đưa ra các kiến nghị, những giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Kết quả nghiên cứu đề tài có những đóng góp mang tính mới như sau: Thứ nhất, luận văn đã góp phần cũng cố và hoàn thiện những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền lợi NGT như khái niệm người gửi tiền, vai trò và sự cần thiết phải bảo vệ người gửi tiền. Thứ hai, luận văn góp phần hệ thống hoá quy định của pháp luật hiện hành về bảo lệ quyền lợi cho người gửi tiền. Thứ ba, luận văn đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ NGT trên cơ sở phân tích thực trạng áp dụng và thực tiễn khiếu nại và xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp liên quan đến tiền gửi ngân hàng tại Việt Nam thời gian qua. Các giải pháp này có giá trị tham khảo không chỉ cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng và hoàn thiện các hệ thống pháp lý và còn giúp cho các ngân hàng thương mại và NGT áp dụng giải quyết khi phát sinh tranh chấp liên quan.en_US
dc.format.medium61 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLuật ngân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectBank lawen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.titleBảo vệ người gửi tiền tại ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law = Luật kinh tếen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.