Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59825
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Văn Giápen_US
dc.contributor.authorNguyễn Hoàng Anen_US
dc.date.accessioned2020-02-03T06:40:30Z-
dc.date.available2020-02-03T06:40:30Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008967-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031028~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59825-
dc.description.abstractNghiên cứu xuất phát từ thực tiễn hoạt động trong các tổ chức với yêu cầu đổi mới phương pháp quản lý, thì công tác phối hợp giữa các phòng ban là nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm nguồn lực và hoạt động hiệu quả hơn. Nghiên cứu đã tập trung tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3, đo lường tác động của các yếu tố trên đối với yếu tố. Phối hợp và đồng thời đo lường yếu tố. Phối hợp tác động như thế nào đến Hiệu quả công việc. Thông qua phương pháp kiểm định giả thuyết mô hình bằng SEM (Structural Equation Modeling) với 236 mẫu khảo sát từ cán bộ công chức Quận 3, kết quả phân tích cho thấy 05 yếu tố ảnh hưởng đến công tác phối hợp gồm: (1) Mục tiêu chung, (2) Trách nhiệm, (3) Quản lý xung đột, (4) Hỗ trợ, (5) Truyền đạt. Về mặt thực tiễn, đề tài nghiên cứu đã bổ sung các giải pháp thúc đẩy sự phối hợp, liên kết, hợp tác giữa các phòng ban chuyên môn góp phần nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả trong quá trình quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân Quận.en_US
dc.format.medium118 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành chính côngen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectHiệu quả công việcen_US
dc.subjectPublic administrationen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectPerformance standardsen_US
dc.titleNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phối hợp và hiệu quả công việc tại Ủy ban nhân dân Quận 3en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management (Excutive of Master Public Management) = Quản lý công điều hành cao cấp (EMPM)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.