Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59828
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Tạ Thị Kiều Anen_US
dc.contributor.authorBùi Lê Quangen_US
dc.date.accessioned2020-02-03T06:45:22Z-
dc.date.available2020-02-03T06:45:22Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008950-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030977~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59828-
dc.description.abstractNghiên cứu này xem xét những yếu tố tác động đến động lực làm việc của công chức(CC), viên chức (VC) tại Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh Đồng Nai nhằm mục tiêu đưa ra những giải pháp dựa trên thực trạng để nâng cao động lực làm việc cho người lao động. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính bằng cách thảo luận nhóm với các chuyên gia để điều chỉnh bảng câu hỏi sau đó sử dụng để khảo sát 150 cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai để đánh giá thực trạng các ảnh hưởng của những nhân tố đến động lực làm việc đến người lao động. Kết quả nghiên cứu xác định được hiện trạng động lực làm việc của công chức, viên chức tại Trung tâm Hành chính công thông qua 6 yếu tố trong đó gồm 3 nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến động lực làm việc là: lãnh đạo, bản chất công việc và phúc lợi. Nghiên cứu này có ý nghĩa đóng góp những giải pháp cụ thể cho Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đang làm việc tại Trung tâm Hành chính công.en_US
dc.format.medium133 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCông chứcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectHành chính côngen_US
dc.subjectCivil servantsen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectPublic administrationen_US
dc.subjectWork motivationen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao động lực làm việc cho công chức, viên chức tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Naien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.