Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59836
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Vĩnh Triểnen_US
dc.contributor.authorBùi Minh Tuấnen_US
dc.date.accessioned2020-02-03T07:01:45Z-
dc.date.available2020-02-03T07:01:45Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008962-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030997~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59836-
dc.description.abstractTừ cơ sở lý luận về quản lý ngân sách nhà nước, Luật Ngân sách năm 2015 và phân tích thực tiễn quản lý ngân sách tại Phường 8, Quận 3 TP.HCM đã cho chúng ta thấy, ngân sách cấp phường là một bộ phận cấu thành của ngân sách nhà nước, là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong hoạt động của bộ máy chính quyền ở địa phương. Ngân sách cấp xã, phường là nới cung cấp các nguồn lực về tài chính cho hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương, để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình trong từng giai đoạn. Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách Phường 8, Quận 3 là một nhiệm vụ mà ở đó hoạt động thu, chi tài chính ngân sách xã được quản lý công khai, minh bạch và đầy đủ theo đùng quy định của huyện, tỉnh và tuân thủ đúng Luật Ngân sách. Để nâng cao hiểu quả quản lý ngân sách xã, phường cần có sự nhận thức đúng mức và đòi hỏi một cách làm hợp lý đối với các cấp chính quyền địa phương và các đơn vị thụ hưởng ngân sách của phường. Trên cơ sở phân tích những vấn đề đã trình bày ở trên, luận văn đã đạt được những kết quả khoa học và thực tiễn quan trọng. Trong phạm vi nghiên cứu của mình, luận văn đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước, quản lý ngân sách nhà nước cấp xã, phường. Từ đó làm cơ sở cho việc nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác quản lý ngân sách trên địa bàn Phường 8, Quận 3. Tác giả đã phân tích thực trạng công tác quản lý ngân sách Phường 8, Quận 3 trong giai đoạn 2015 – 2017, đồng thời phân tích cụ thể công tác dự toán và quyết toán ngân sách của xã năm 2016. Trên cơ sở đó tác giả đã rút ra những kết quả đạt được và những hạn chế của công tác quản lý ngân sách Phường 8, Quận 3, làm căn cứ, cơ sở cho việc đề ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách tại Phường 8, Quận 3. Luận văn đã đưa ra một số định hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách cấp tại Phường 8, Quận 3 TP.HCM. Những định hướng và giải pháp đưa ra, cũng là yêu cầu khách quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách Phường 8, Quận 3, đồng thời thực hiện công tác quản lý ngân sách nhà nước thống nhất trung ương xuống địa phương,nhằm khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng của địa phương, để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, an ninh quốc phòng tại địa phương, phù hợp với quy định của huyện, tỉnh và tuân thủ đúng Luật Ngân sách năm 2015. Kết quả nghiên cứu của luận văn, trước hết góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách tại Phường 8, Quận 3 TP. HCM, đồng thời cũng có thể làm cơ sở tham khảo cho công tác quản lý ngân sách của các xã khác trên địa bàn huyện, tỉnh, có điều kiện tương đồng Phường 8, Quận 3.en_US
dc.format.medium108 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản lý ngân sáchen_US
dc.subjectBudget managementen_US
dc.titleHoàn thiện công tác quản lý ngân sách tại Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2025en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management (Excutive of Master Public Management) = Quản lý công điều hành cao cấp (EMPM)en_US
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.