Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59858
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Hồ Đức Hùngen_US
dc.contributor.authorTrần Song Hạnh Lamen_US
dc.date.accessioned2020-02-10T05:27:42Z-
dc.date.available2020-02-10T05:27:42Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009216-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031316~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59858-
dc.description.abstractCó nhiều nghiên cứu về đề tài về cảm nhận trách nhiệm xã hội của nhân viên trên thế giới. Tuy nhiên không có nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và kết quả của nhân viên trong một tổ chức thông qua yếu tố trung gian. Yếu tố trung gian công bằng tổ chức một thành tố quan trọng trong một tổ chức và sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các chính sách trách nhiệm xã hội. Nghiên cứu này nhằm kiểm định mối quan hệ giữa Cảm nhận trách nhiệm xã hội ; Công bằng tổ chức ; Kết quả của nhân viên văn phòng bao gồm Sự Hài lòng; Hành vi Công dân và Ý định nghỉ việc và đồng thời đánh giá mức độ tác động giữa các yếu tố này rồi đưa ra hàm ý quản trị. Tác giả thực hiện khảo sát 271 nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu thu thập được từ cuộc khảo sát có câu hỏi gạn lọc sau đó và đưa vào phân tích bằng các phần mềm SPSS và AMOS. Tác giả sử dụng phương pháp mô hình cấu trúc SEM để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả thực nghiệm chỉ ra cảm nhận trách nhiệm xã hội thông qua Công bằng tổ chức ảnh hưởng đến hành vi công dân và ý định nghỉ việc của nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cảm nhận trách nhiệm xã hội tách làm hai hướng cảm nhận trách nhiệm pháp lý và cảm nhận trách nhiệm thiện nguyện. Công bằng tổ chức được tách làm hai hướng công bằng phân phối và công bằng tương tác. Trong đó Cảm nhận trách nhiệm Pháp lý ảnh hướng tích cực đến Công bằng phân phồi và Công bằng tương tác; cảm nhận trách nhiệm thiện nguyện chỉ ảnh hưởng tích cực đến Công bằng phân phối ;Công bằng phân phối & Công bằng tương tác tác động tích cực đến Hành vi công dân và tiêu cực đến Ý định nghỉ việc.tích cực đến Hành vi công dân và tiêu cực đến Ý định nghỉ việc.en_US
dc.format.medium143 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHiệu quả công việcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectCông bằng tổ chứcen_US
dc.subjectWork performanceen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectPerformance standardsen_US
dc.titleXem xét ảnh hưởng về cảm nhận trách nhiệm xã hội thông qua công bằng tổ chức đến kết quả của nhân viên văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.