Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59860
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Trần Ngọc Thơen_US
dc.contributor.authorTạ Thị Hải Yếnen_US
dc.date.accessioned2020-02-10T05:30:49Z-
dc.date.available2020-02-10T05:30:49Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008976-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031035~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59860-
dc.description.abstractBài nghiên cứu nhằm kiểm chứng mối quan hệ giữa phát triển tài chính và cán cân thương mại tại Việt Nam, sử dụng phương pháp ARDL cho dữ liệu chuỗi thời gian giai đoạn 1995-2018. Kết quả kiểm định đường bao ARDL xác nhận mối quan hệ đồng liên kết giữa cán cân thương mại và các yếu tố xác định. Nghiên cứu phát hiện mối quan hệ ngược chiều giữa phát triển tài chính lên cán cân thương mại trong dài hạn. Kiểm định nhân quả Toda-Yamamoto xác nhận mối quan hệ nhân quả một chiều xuất phát từ phát triển tài chính đến cán cân thương mại. Do đó, nghiên cứu cho rằng phát triển tài chính không phải là công cụ chính sách để giảm thiểu thâm hụt thương mại. Mục đích chính của nghiên cứu này nhằm cung cấp các tiêu chí đánh giá chính xác để các nhà hoạch định chính sách hiểu được động năng giữa phát triển tài chính và cán cân thương mại, từ đó hỗ trợ hoạch định và dự báo chính sách hiệu quả hơn.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTài chínhen_US
dc.subjectPhát triển tài chínhen_US
dc.subjectCán cân thương mạien_US
dc.subjectFinanceen_US
dc.subjectFinancial developmenten_US
dc.subjectBalance of tradeen_US
dc.titleTác động của phát triển tài chính lên cán cân thương mại tại Việt Nam: bằng chứng thực nghiệm từ phương pháp ARDLen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.