Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59866
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trương Quang Thôngen_US
dc.contributor.authorTrần Huy Chươngen_US
dc.date.accessioned2020-02-10T05:52:25Z-
dc.date.available2020-02-10T05:52:25Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009049-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031127~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59866-
dc.description.abstractTrong bối cảnh NHNN kiểm soát chặt chẽ mức tăng trưởng tín dụng và hệ thống NHTM Việt Nam chịu áp lực lớn tuân thủ Basel II làm cho khả năng gia tăng nguồn thu nhập từ tín dụng bị hạn chế. Xuất phát từ lý do này, bài nghiên cứu “Tác động của thu nhập ngoài lãi đến lợi nhuận NHTM Việt Nam” được thực hiện với dữ liệu 30 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2018. Với phương pháp GMM cho thấy tác động cùng chiều với mức ý nghĩa 1% của thu nhập ngoài lãi đến lợi nhuận/ lợi nhuận điều chỉnh rủi ro ngân hàng. Từng nguồn thu ngoài lãi đều có tác động cùng chiều và có ý nghĩa thống kê với lợi nhuận/ lợi nhuận điều chỉnh rủi ro ngân hàng. Cụ thể, nguồn thu ngoài lãi từ hoạt động dịch vụ, hoạt động khác khá ổn định và tác động mạnh hơn; ngược lại nguồn thu ngoài lãi từ hoạt động kinh doanh & chứng khoán biến động nhất và có tác động đến lợi nhuận với hệ số thấp nhất. Bài nghiên cứu cũng chỉ ra tác động cùng chiều của Lợi nhuận năm trước, Tỷ lệ dư nợ trên tổng tài sản và Tỷ lệ lạm phát; ngược lại Tỷ lệ tiền gửi khách hàng trên tổng tài sản, Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động, quy mô tổng tài sản càng cao thì lợi nhuận/ lợi nhuận điều chỉnh rủi ro ngân hàng càng thấp. Cuối cùng bài nghiên cứu cũng đề ra được một số giải pháp ứng dụng nghiên cứu này cho các nhà quản trị ngân hàng Việt Nam.en_US
dc.format.medium81 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectLợi nhuậnen_US
dc.subjectLợi nhuận ngân hàngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.titleTác động của thu nhập ngoài lãi đến lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.