Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59868
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Tấn Phướcen_US
dc.contributor.authorNguyễn Lê Thế Tàien_US
dc.date.accessioned2020-02-10T05:54:53Z-
dc.date.available2020-02-10T05:54:53Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009048-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031120~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59868-
dc.description.abstractCho vay tiêu dùng hứa hẹn sẽ là kênh tín dụng có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước. Vì vậy, cần có giải pháp phát triển dịch vụ vay tiêu dùng hiệu quả và cái nhìn đúng đắn về vấn đề này ở Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng. Nhu cầu vay vốn tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Phú Yên khá lớn. Vì vậy, việc mở rộng cho vay tiêu dùng của chi nhánh ACB Phú Yên là rất cần thiết nhằm tiếp cận những khách hàng tiềm năng chưa được khai thác hết, tăng sự nhận diện của khách hàng đối với chi nhánh ACB Phú Yên, cũng như ngăn chặn tín dụng đen. Xuất phát từ nhu cầu trên, tôi đã chọn đi sâu nghiên cứu theo hướng ứng dụng đề tài: “Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Phú Yên” làm luận văn thạc sỹ của mình. Trên địa bàn tỉnh Phú Yên, tỷ lệ khách hàng có nhu cầu sử dụng vay vốn tiêu dùng khá cao, nhưng số lượng khách hàng có thu nhập đáp ứng được quy định thì không nhiều, do mức sống chưa cao, thu nhập người dân còn thấp. Chi nhánh cần tạo điều kiện cũng như hỗ trợ những khách hàng tốt về nhu cầu vay tiêu dùng. Cho vay tiêu dùng được xem là giải pháp tối ưu cho cá nhân. Hoạt động này là đòn bẩy tốt nhất nhằm kích thích tiêu dùng trong nước, nâng cao mức sống của người dân Việt Nam nói chung và người dân tỉnh Phú Yên nói riêng. Mặt khác, chi nhánh ACB Phú Yên cũng sẽ có lợi thế nếu khai thác tốt các khách hàng tiềm năng, khi trên địa bàn tỉnh có rất nhiều NHTM đang cạnh tranh gay gắt.en_US
dc.format.medium74 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectKhoản vay ngân hàngen_US
dc.subjectTín dụng tiêu dùngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectBank loansen_US
dc.subjectConsumer creditsen_US
dc.titleGiải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - chi nhánh Phú Yênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.