Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59877
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Huỳnh Thanh Túen_US
dc.contributor.authorĐoàn Phạm Nhã Caen_US
dc.date.accessioned2020-02-10T07:41:33Z-
dc.date.available2020-02-10T07:41:33Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009007-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031080~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59877-
dc.description.abstractTrong môi trường cạnh tranh khốc liệt thì các doanh nghiệp nói chung và công ty Cổ phần Thiên Sinh nói riêng cần nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể phát triển và tồn tại bền vững là việc làm vô cùng cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Do đó, đề tài được thực hiện nhằm xác định các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Thiên Sinh, đánh giá lại thực trạng trong công ty, xác định ưu điểm, nhược điểm và đưa ra một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Thiên Sinh trong giai đoạn (2019-2022). Phương pháp nghiên cứu sử dụng kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Thiên Sinh bao gồm: (1) Năng lực tài chính, (2) Năng lực quản lý và điều hành, (3) Nguồn nhân lực, (4) Năng lực uy tín/thương hiệu, (5) Năng lực marketing, (6) Trình độ trang thiết bị công nghệ, (7) Năng lực nghiên cứu và phát triển. Cuối cùng, đề tài cũng chỉ ra được những điểm còn hạn chế và đưa ra hướng nghiên cứu trong tương lai cho các đề tài tương tự.en_US
dc.format.medium126 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNăng lực cạnh tranhen_US
dc.subjectCompetitivenessen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Thiên Sinh giai đoạn 2019 - 2022en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityCommercial Business (by Coursework) = Kinh doanh thương mại (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.