Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59880
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Đạt Chíen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thanh Nhànen_US
dc.date.accessioned2020-02-10T07:49:57Z-
dc.date.available2020-02-10T07:49:57Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008990-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031046~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59880-
dc.description.abstractBài luận này nghiên cứu về tác động của hoạt động M&A đến hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết tại Việt Nam. Cụ thể, bài luận phân tích tác động của hoạt động M&A đến các chỉ số về hiệu quả hoạt động của Công ty bao gồm doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế, giá trị sổ sách một cổ phần và lợi nhuận trên vốn cổ phần. Để xem xét liệu khi Công ty thực hiện M&A có mang lại sự cải thiện trong các chỉ số hiệu quả của Công ty hay không. Bài luận là bảng tổng hợp kết quả từ việc hồi quy 675 quan sát từ 75 Công ty được chọn cho khoản thời gian quan sát từ năm 2010 đến 2018. Đồng thời Tác giả sử dụng phương pháp kiểm định REM để thực hiện kiểm định các lõi và phương pháp ước lượng moment tổng quát GMM được sử dụng để tiến hành hồi quy kết quả nghiên cứu. Nghiên cứu cho thấy rằng các chỉ số về doanh thu thuần, giá trị sổ sách một cổ phần và lợi nhuận sau thuế của Công ty được cải thiện sau khi M&A, tuy nhiên lợi nhuận trên vốn cổ phần có chiều hướng giảm sau M&A. Bài luận đóng góp và khẵng định hoạt động M&A có tác động đến hiệu quả hoạt động của Công ty tại Việt Nam, góp phần nhằm phong phú thêm kho tài liệu tham khảo cho những đối tượng doanh nghiệp có ý định thực hiện M&A. Đồng thời với những ý kiến đề xuất của mình, tác giả góp phần chỉ rõ thêm những tồn tại và cách thức khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động M&A tại Việt Nam trong tương lai.en_US
dc.format.medium93 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectM & Aen_US
dc.subjectHợp nhất và sáp nhập doanh nghiệpen_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectConsolidation and merger of corporationsen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.titlePhân tích tác động của hoạt động mua bán và sáp nhập đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yếten_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.