Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59883
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đặng Ngọc Đạien_US
dc.contributor.authorPhạm Thu Hồngen_US
dc.date.accessioned2020-02-10T07:57:34Z-
dc.date.available2020-02-10T07:57:34Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008999-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031053~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59883-
dc.description.abstractĐề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH phần mềm FPT Tp. Hồ Chí Minh” với mục đích phân tích, xác định rõ các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động, từ đó xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH phần mềm FPT Tp. Hồ Chí Minh. Sau đó sẽ dựa vào kết quả khảo sát và phân tích số liệu để chứng minh sự phù hợp của mô hình lý thuyết với thực tế. Trên cơ sở lý luận và nghiên cứu các mô hình trước đây kết hợp thảo luận nhóm và đề xuất mô hình tác động đến động lực làm việc gồm 6 yếu tố: (1) Bản chất công việc, (2) Điều kiện làm việc, (3) Đào tạo và thăng tiến, (4) Lương thưởng phúc lợi, (5) Quan hệ trong công việc, (6) Thương hiệu và văn hóa công ty. Từ mô hình đề xuất ban đầu, tác giả tiến hành điều tra mẫu thuận tiện với cỡ mẫu là 340, số liệu được phân tích qua phần mềm thống kê SPSS, áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích EFA và phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH phần mềm FPT Tp. Hồ Chí Minh có 6 yếu tố: (1) Bản chất công việc, (2) Điều kiện làm việc, (3) Đào tạo và thăng tiến, (4) Lương thưởng phúc lợi, (5) Quan hệ trong công việc, (6) Thương hiệu và văn hóa công ty. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu này, tác giả đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc của người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH phần mềm FPT Tp. Hồ Chí Minh.en_US
dc.format.medium108 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectWork motivationen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng động lực làm việc của người lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phần mềm FPTen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.