Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59893
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Tiến Dũngen_US
dc.contributor.authorBùi Văn Hânen_US
dc.date.accessioned2020-02-10T08:40:43Z-
dc.date.available2020-02-10T08:40:43Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008977-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031036~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59893-
dc.description.abstractMarketing hỗn hợp là công cụ cực kỳ quan trọng giúp doanh nghiệp tìm ra thị trường, tạo lợi thế, giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển thị trường. Trong marketing hỗn hợp thì chiêu thị là công cụ rất quan trọng nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là một trong những thước đo đánh giá mức độ thành công và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Việc hoàn thiện hoạt động chiêu thị sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh bền vững hơn nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng mục tiêu của mình. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích thực trạng, đánh giá thực trạng các hoạt động chiêu thị tại để làm cơ sở từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện các hoạt động chiêu thị tại Công ty cổ phần Domenal. Phương pháp được sử dụng bao gồm nghiên cứu định tính qua việc thảo luận nhóm và phương pháp định lượng với các bước xử lý thống kê mô tả, cronbach's alpha và EFA bằng phần mềm SPSS. Về cơ bản nghiên cứu đã thực hiện được những mục tiêu ban đầu đề ra là phân tích thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp để hoàn thiện các hoạt động chiêu thị tại Công ty Cổ phần Domenal.en_US
dc.format.medium103 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTiếp thịen_US
dc.subjectXúc tiến bán hàngen_US
dc.subjectMarketingen_US
dc.subjectSale promotionen_US
dc.titleGiải pháp hoàn thiện hoạt động chiêu thị tại Công ty Cổ phần Domenalen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.