Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59895
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phan Quốc Tấnen_US
dc.contributor.authorPhạm Thị Kim Hồngen_US
dc.date.accessioned2020-02-10T08:43:04Z-
dc.date.available2020-02-10T08:43:04Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009004-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031065~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59895-
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm 03 mục tiêu cụ thể như sau. Đầu tiên, nghiên cứu và đo lường tác động của nhận thức về sự hỗ trợ của tổ chức, mối quan hệ lãnh đạo nhân viên đến sự gắn kết công việc và kết quả công việc của nhân viên tại một số ngân hàng TMCP trên địa bàn TP.HCM. Thứ hai, nghiên cứu và đo lường tác động của sự gắn kết công việc đến kết quả công việc của nhân viên tại một số ngân hàng TMCP trên địa bàn TP.HCM. Cuối cùng, Đưa ra những hàm ý quản trị nhằm nâng cao kết quả công việc của nhân viên thông qua nhận thức về sự hỗ trợ của tổ chức, mối quan hệ lãnh đạo nhân viên tại một số ngân hàng TMCP trên địa bàn TP.HCM. Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với các kỹ thuật nghiên cứu định lượng được sử dụng trong nghiên cứu này. Tác giả phát triển mô hình và giả thuyết nghiên cứu về sự tác động của bốn khái niệm nêu trên sau khi tham khảo các tài liệu học thuật có liên quan. Thang đo và bảng câu hỏi được xây dựng dựa trên nền tảng của các nghiên cứu trước đây, tuy nhiên tác giả sau khi thực hiện kỹ thuật phỏng vấn nhóm với các chuyên gia đã có sự điều chỉnh, bổ sung nhằm phù hợp với bối cảnh thực tế tại Việt Nam. Sau đó, dựa vào các phân tích thống kê trên phần mềm SPSS lẫn AMOS nhằm kiểm định thang đo cũng như kết quả nghiên cứu. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua việc điều tra bảng câu hỏi với 550 nhân viên và cán bộ quản lý đang công tác tại một số ngân hàng TMCP ở TP.HCM. Kết quả thu được 518 Bảng câu hỏi để thực hiện nghiên cứu. Sau khi thực hiện các phương pháp nêu trên, kết quả nghiên cứu cho thấy nhận thức về sự hỗ trợ từ tổ chức và mối quan hệ lãnh đạo – nhân viên có tác động đến sự gắn kết công việc của nhân viên. Đồng thời, nhận thức về sự hỗ trợ từ tổ chức và mối quan hệ lãnh đạo – nhân viên và sự gắn kết công việc có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến kết quả công việc nhân viên. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian cũng như các nguồn lực khác, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, hi vọng sẽ được khắc phục trong các nghiên cứu tiếp theo.en_US
dc.format.medium118 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuan hệ lao độngen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectGắn kết tổ chứcen_US
dc.subjectHiệu quả công việcen_US
dc.subjectIndustrial relationsen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectOrganizational commitmenten_US
dc.subjectPerformance standardsen_US
dc.titleTác động của nhận thức về sự hỗ trợ từ tổ chức, mối quan hệ lãnh đạo – nhân viên đến sự gắn kết công việc và kết quả công việc của nhân viên tại các ngân hàng TMCP trên địa bàn TP.HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.