Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59899
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Hải Lýen_US
dc.contributor.authorNhữ Thị Hươngen_US
dc.date.accessioned2020-02-10T08:52:34Z-
dc.date.available2020-02-10T08:52:34Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008980-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031038~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59899-
dc.description.abstractBài nghiên cứu này xem xét tác động các nhân tố vĩ mô đến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các quốc gia đang phát triển ở khu vực châu Á (trong đó có Việt Nam) trong giai đoạn 1995 – 2017. Tác giả sử dụng phương pháp dữ liệu bảng để xem xét ảnh hưởng của 5 biến số kinh tế vĩ mô (tăng trưởng kinh tế, độ mở thương mại, tỷ lệ lạm phát, nguồn nhân lực, lãi suất) lên đầu tư trực tiếp nước ngoài của 15 nền kinh tế đang phát triển. Sử dụng các phương pháp tiếp cận ảnh hưởng cố định (FEM), ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM), phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (FGLS) để xem xét tác động của các nhân tố vĩ mô đến dòng vốn đầu tư FDI vào các quốc gia đang phát triển hiện nay. Kết quả của bài nghiên cứu cho thấy: Tăng trưởng kinh tế, Độ mở thương mại, Nguồn nhân lực là những nhân tố có tác động tích cực đến việc thu hút dòng vốn đầu tư chảy vào các quốc gia này. Trong khi đó tỷ lệ lạm phát và lãi suất cho vay thực lại có mối tương quan âm với biến số dòng vốn FDI này. Chính phủ các quốc gia cần nhận biết rõ sức ảnh hưởng và chiều tác động của các nhân tố vĩ mô này để đề ra những chính sách phù hợp nhằm thu hút, tận dụng nguồn vốn đầu tư này từ các quốc gia khác để đem lại lợi ích cho sự phát triển của quốc gia.en_US
dc.format.medium64 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐầu tư nước ngoàien_US
dc.subjectĐầu tư trực tiếp nước ngoàien_US
dc.subjectFDIen_US
dc.subjectForeign investmentsen_US
dc.subjectForeign direct investmentsen_US
dc.titleTác động của các yếu tố vĩ mô đến việc thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở các quốc gia châu Á đang phát triển giai đoạn 1995 – 2017en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.