Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59921
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Hữu Huy Nhựten_US
dc.contributor.authorLâm Ngọc Mẫnen_US
dc.date.accessioned2020-02-17T03:24:42Z-
dc.date.available2020-02-17T03:24:42Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008945-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030979~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59921-
dc.description.abstractỞ Việt Nam, quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của thời kỳ hội nhập trong những năm gần đây đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới động lực làm việc của công chức ở các cơ quan HCNN. Có một thực tế là trước kia, hầu hết mọi công chức làm việc trong nền công vụ nhà nước đều trung thành với những lý tưởng cao đẹp, vì Đảng, vì dân; động lực làm việc của công chức xuất phát từ lợi ích chung, xác định nhu cầu, lợi ích của mình nằm trong cái chung của tập thể thì nay, do tác động của mặt trái từ nền kinh tế thị trường, chủ nghĩa cá nhân có điều kiện phát triển và những toan tính lợi ích hẹp hòi ảnh hưởng đến động cơ làm việc trong sáng, động lực làm việc vì thế cũng cũng dần giảm sút. Qua thời gian công tác ở UBND Quận 3 và quá trình học tập tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM, tác giả đã tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để tiến hành nghiên cứu đề tài mà tác giả cảm nhận là cần thiết cả về phương diện lý luận và thực tiễn cho UBND Quận 3 là đề tài “Nâng cao động lực làm việc cho cán bộ, công chức ở các phòng chuyên môn tại Ủy ban nhân dân Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh” Thông qua đề tài, tác giả thực hiện việc nghiên cứu và phân tích các yếu tố tác động đến động lực làm việc của CBCC tại UBND Quận 3 Luận văn được thực hiện theo cả 2 phương pháp là nghiên cứu định tính kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng. Đề tài thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau: (1) Xác định các yếu tố tác động đến động lực làm việc của CBCC tại UBND Quận 3; (2) Đánh giá mức độ của các yếu tố tác động đến động lực làm việc của CBCC tại UBND Quận 3. (3) Những nhân tố nào tác động đến động lực làm việc của CBCC tại UBND Quận 3? (4) Những hàm ý quản trị cần thiết nào nhằm gia tăng động lực làm việc của CBCC tại UBND Quận 3.en_US
dc.format.medium123 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCông chứcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectHành chính côngen_US
dc.subjectCivil servantsen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectPublic administrationen_US
dc.subjectWork motivationen_US
dc.titleNâng cao động lực làm việc cho cán bộ, công chức ở các phòng chuyên môn tại Ủy ban nhân dân Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management (Excutive of Master Public Management) = Quản lý công điều hành cao cấp (EMPM)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.