Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59951
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đặng Ngọc Đạien_US
dc.contributor.authorBùi Trần Minh Trungen_US
dc.date.accessioned2020-03-20T00:46:26Z-
dc.date.available2020-03-20T00:46:26Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009245-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031352~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59951-
dc.description.abstractVai trò trung gian của chia sẻ kiến thức trong mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và hiệu suất công việc của nhân viên nghiên cứu tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với mục tiêu tìm ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo: “phong cách lãnh đạo chuyển đổi” và “phong cách lãnh đạo giao dịch” đến hiệu suất công việc của nhân viên với vai trò trung gian của chia sẻ kiến thức tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. HCM, từ đó đưa ra mô hình nghiên cứu phù hợp và hàm ý cho người quản lý của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. HCM. Nghiên cứu được tiến hành qua hai bước: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua kỹ thuật thảo luận nhóm với 10 người hiện đang làm việc tại các công ty vừa và nhỏ để lựa chọn, xem xét và điều chỉnh những biến quan sát trong thang đo nghiên cứu phù hợp trước khi thực hiện khảo sát chính thức. Sau nghiên cứu định tính tác giả thực hiện nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu đinh lượng được thực hiện bằng hình thức khảo sát chính thức với việc khảo sát qua công cụ Google Form với cỡ mẫu là 350. Số mẫu thu được là 316 mẫu. Thang đo nghiên cứu tác giả kế thừa từ nghiên cứu của Masa'deh và cộng sự (2016). Với số biến quan sát là 27 biến quan sát, sau khi kiểm tra sơ bộ Cronbach’s alpha thì có một số biến quan sát không thỏa mãn về hệ số và bị loại, đó là biến quan sát của thang đo Phong cách lãnh đạo chuyển đổi và biến quan sát của thang đo Chia sẻ kiến thức. Các biến quan sát đạt yêu cầu được đưa vào phân tích EFA. Sau khi thực hiện phân tích nhân tố EFA, các nhân tố được sắp xếp lại thành bốn nhóm nhân tố là “Phong cách lãnh đạo chuyển đổi”, “Phong cách lãnh đạo giao dịch”, “Chia sẻ kiến thức” và “Hiệu suất công việc”. Kế tiếp, tác giả sử dụng phân tích nhân tố khẳng định CFA với kết quả cho thấy mô hình nghiên cứu đạt được giá trị phù hợp với dữ liệu thị trường và đáp ứng về độ tin cậy tổng hợp. Sau đó tiến hành kiểm định mô hình lý thuyết, kết quả cho thấy rằng các giả thuyết H1,H2,H3,H4,H5 đều được chấp nhận với giá trị p-value <0.05. Tiếp theo đó, kiểm định mô hình lý thuyết bằng Boostrap được thực hiện cho thấy các ước lượng trong mô hình là đáng tin cậy. Tác giả tiếp tục kiểm định tác động trưc tiếp và gián tiếp, kết quả cho thấy Phong cách lãnh đạo chuyển đổi và Phong cách lãnh đạo giao dịch không những tác động trực tiếp đến hiệu suất công việc mà còn có tác động gián tiếp đến hiệu suất công việc thông qua chia sẻ kiến thức. Sau cùng, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm giúp cho các nhà quản trị có những biện pháp làm gia tăng việc trao đổi kiến thức để nâng cao hiệu suất công việc của nhân viên.en_US
dc.format.medium118 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị tri thứcen_US
dc.subjectLãnh đạoen_US
dc.subjectHiệu quả công việcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectKnowledge managementen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectWork performanceen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectPerformance standardsen_US
dc.titleVai trò trung gian của chia sẻ kiến thức trong mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và hiệu suất công việc của nhân viên nghiên cứu tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.